Weartell home header

wearTell

Het perfecte onderhoudssysteem voor nog betere gedigitaliseerde productie.

Wat is wearTell?

wearTell is een eenvoudig te installeren systeem voor voorspellend onderhoud aan gereedschap, machines en apparatuur op basis van de onderhoudstoestand. Door een intelligente combinatie en analyse van gegevens van verschillende sensoren kan wearTell de mate van slijtage van gereedschap of apparatuur bepalen. De resultaten worden uitgedrukt in één enkele waarde, wat een betrouwbare beoordeling oplevert.

Waarom wearTell?

wearTell kan met terugwerkende kracht en zonder ingewikkelde instellingen worden gebruikt voor bijna alle gereedschappen, machines en systemen. Het programma is gemakkelijk te installeren, onmiddellijk beschikbaar en gebruiksvriendelijk. Bij installatie en gebruik van het programma kunnen uw geplande productiecycli gewoon doorgaan.

Hoe werkt wearTell?

Met behulp van sensoren die snel op alle gereedschap, machines en apparatuur zijn aan te brengen verzamelt wearTell verschillende meetwaarden. De parameter voor slijtage wordt berekend aan de hand van een algoritme dat wiskundige modellen uit de signaaltheorie combineert met moderne datagestuurde methodes voor machineleren.

Wat doet wearTell?

wearTell kan de mate van slijtage van gereedschap, machines en fabrieken op een betrouwbare manier berekenen en zelfs voorspellen. Daarmee zorgt wearTell ervoor dat gereedschap en machines een volwaardig onderdeel worden van de digitale toekomst van de productie vandaag de dag.

wearTell

Voordelen die de moeite waard zijn.

Weartell a

Productiviteit

De productie wordt over de hele linie betrouwbaarder door minder ongecontroleerde defecten in gereedschap en apparatuur of het voorkomen daarvan met tijdige waarschuwingen, service en onderhoud.

Prestaties en doeltreffendheid

Door betere Overall Equipment Effectiveness (OEE) kunnen de productietijden worden uitgebreid, terwijl tegelijk de installatietijd wordt verkort omdat er geen ernstige incidenten meer voorkomen.

Kwaliteit

Het begrip kwaliteit krijgt een compleet nieuwe betekenis. Gerichte monitoring verhoogt namelijk niet alleen de kwaliteit van de producten, maar zorgt er met voorspelbare productiecycli ook voor dat deze beschikbaar zijn.

wearTell

Eigenschappen die overtuigen.

Weartell home graphs

Transparantie

wearTell geeft een overzicht van de huidige conditie van gereedschap, systemen en machines. Direct bij de machine of centraal in een meldkamer. Door de waardevolle inzichten in alle aspecten van de productie kunt u de relevante productieparameters snel aanpassen: batchvariaties, onderhoudscycli, productkwaliteit.

Vereenvoudiging

Met wearTell kunt u voor het eerst de slijtagegraad van een stuk gereedschap berekenen met slechts één prestatie-indicator. Op basis van deze indicator stelt u voor eens en voor altijd de onderhoudsintervallen en kwaliteitsstandaarden vast. De uitkomsten kunnen onderling worden vergeleken voor alle machines en locaties van uw bedrijf.

Prognose

Wat kan worden berekend kan ook worden voorspeld: wearTell gebruikt een datagestuurde benadering van machineleren voor het voorspellen van de slijtagegraad van gereedschappen of machines. Hoe vaker, hoe beter. Dan hoeft u ook minder vaak in te grijpen.

Input

Afhankelijk van de specifieke toepassing kunnen de sensordata voor de verschillende gemeten variabelen, zoals geluiden in de structuur, holtedruk, temperatuur en doorstroomsnelheid, met elkaar worden gecombineerd. Op die manier krijgt u optimale informatie over de belangrijkste kenmerken van het slijtageproces en een betrouwbare toekomstprognose. In de praktijk hoeft u meestal maar één keer relevante gegevens in te voeren voor betrouwbare informatie van wearTell.

Onderlinge koppeling

wearTell biedt u de mogelijkheid alle informatie in het interne bedrijfsnetwerk te zetten en op cruciale punten toegankelijk te maken. wearTell is volledig compatibel met alle veelgebruikte PLC-modellen, dus u kunt elke machine op elk gewenst moment upgraden en op afstand digitaal bewaken en bedienen.

Hello